KSP Archeologie is een onafhankelijk archeologisch onderzoeks- en adviesbureau en specialist op het gebied van het aanleveren van archeologische vooronderzoeken (bureau- en/of booronderzoeken).

De onderzoeken worden door ons uitgevoerd conform de BRL SIKB 4000 volgens protocol 4002 (archeologisch bureauonderzoek) en protocol 4003 (inventariserend veldonderzoek, overig).

Onze kernwaarden zijn:

  • betrouwbaar
  • deskundig
  • klantgericht
  • flexibel

Wij bieden heldere en praktische adviezen met oog voor het archeologisch erfgoed, waarmee de klant zijn plannen kan realiseren.