KSP Archeologie v.o.f. gevestigd te Duiven (hierna: “KSP Archeologie”) verwerkt persoonsgegevens en informeert u graag hierover in deze privacy verklaring.

Doel van de verwerking persoonsgegevens

KSP Archeologie zal in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitsluitend die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de opdracht conform de overeenkomst en de gegevens zullen niet voor een ander doel worden gebruikt.

Overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor een juiste uitvoering van de overeenkomst worden in ieder geval de volgende (geen bijzondere) persoonsgegevens, verwerkt:

  • Naam en adresgegevens
  • Emailadressen
  • Telefoonnummers

Toelichting op de verwerking van persoonsgegevens

  • De persoonsgegevens worden (deels) vermeld in documenten die voortkomen uit een wettelijke verplichting vanuit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie: de archeologische rapporten, Plannen van Aanpak (PvA’s) en Programma’s van Eisen (PvE’s). Deze documenten worden altijd eerst voorgelegd aan de opdrachtgever alvorens zij worden gedeeld met de bevoegde overheid. Zonder toestemming van de opdrachtgever worden deze documenten niet gedeeld met derden.
  • We zijn tevens verplicht om de definitieve rapporten (of binnen 2 jaar na afronding zonder definitieve status), PvA’s en PvE’s aan te leveren aan voor archeologische partijen te raadplegen registers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Archis) en het E-depot voor de Nederlandse onderzoeksgegevens (DANS). Aangezien onze rapporten voorzien zijn van een ISSN-nummer zijn we ook verplicht een exemplaar aan te leveren bij de Koninklijke Bibliotheek. Deze exemplaren zijn publiek toegankelijk.
  • In het kader van de veiligheid wordt in het geval van de uitvoering van veldwerk een KLIC-melding door KSP Archeologie gedaan voor de ligging van kabels en leidingen waarvoor uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan het Kadaster.
  • Voor de uitvoering kan door ons een lokale heemkundekring of vereniging van amateurarcheologen worden benaderd voor informatie. Hiervoor zullen uw persoonsgegevens niet worden gedeeld. Bij deze partijen vragen wij expliciet toestemming of wij bij de informatie die wij via hen verkregen hebben hun naam mogen vermelden. Anders gebruiken we enkel de naam van de organisatie.
  • Persoonsgegevens van ambtenaren van het bevoegd gezag of andere archeologische partijen bij de overheid worden deels ontleend aan openbare registers zoals http://gemeente-archeologen.nl/ en de lijst van depothouders op www.sikb.nl. Op een vergelijkbare wijze worden contactpersonen van heemkundekringen en verenigingen van amateurarcheologen verkregen via de websites van de desbetreffende organisaties.

Website Cookies & Analytics

Deze website maakt gebruik van verschillende analytische tools (zoals Google Analytics) en andere hulpmiddelen (plugins) om het gebruik van de site te analyseren en te verbeteren. Deze hulpmiddelen gebruiken ‘cookies’, tekstbestanden die op je computer geplaatst worden, om standaard internet log informatie te verzamelen in een anoniem formulier. De informatie die genereerd wordt door de cookie over het gebruik van de website (inclusief IP adres) kan worden doorgestuurd naar Google en andere bedrijven. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om website activiteit en gebruik statistieken samen te stellen.

KSP Archeologie zal deze analytische tools nooit gebruiken om persoonsgegevens van bezoekers van de website te verzamelen. De Analytische Tool makers zullen je IP-adres nooit combineren of associeren met andere informatie die zij hebben. Informatie verzameld op deze website zal door KSP Archeologie nooit worden gelinkt aan persoonlijke informatie van welke bron dan ook tenzij je deze informatie expliciet indient via een contactformulier op deze website.

Je hebt de mogelijkheid om cookies wel of niet te accepteren door de instellingen van je browser aan te passen.

Klik op de onderstaande links om het privacy beleid van de pluginmakers en het website hostingbedrijf te bekijken.

Externe links

Deze website bevat links naar een andere website (LinkedIn). KSParcheologie.nl en de beheerder zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van dergelijke websites.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via info@ksparcheologie.nl